Pomoc Gminie Podedwórze przyznana

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2017

     Z powodu trudnej sytuacji finansowej gminy Podedwórze, wójt Krzysztof Chilczuk, w imieniu mieszkańców zwrócił się do Zarządu Powiatu w Parczewie z prośbą o przyznanie pomocy finansowej.
     Przyznanie pomocy jest niezbędne do zrealizowania przez gminę zadania własnego jakim jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę - inwestycja pn. „Modernizacja ujęcia wody Podedwórze ze stacją wodociągową w miejscowości Opole” w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Podedwórze i Jabłoń”.
     Kierując się dobrem mieszkańców, gmin Jabłoń i Podedwórze, Zarząd Powiatu zdecydował się na wsparcie gminy Podedwórze podejmując uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu w wysokości 146395,73 zł. Powyższa kwota zostanie udzielona gminie w dwóch ratach, jedna w bieżącym roku i druga w 2018.

Dzięki podjęciu przez Zarząd i Radę Powiatu w/w uchwały realizacja inwestycji będzie możliwa, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia jakości wody w gminach Jabłoń i Podedwórze.

Ewelina Rudkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie