OTWARTE KONKURSY OFERT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała Nr 93/468/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zadań publicznych Powiatu Parczewskiego do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2018 r.

10 stycznia 2018

Uchwała Nr 70/353/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku

24 marca 2017

Uchwała Nr 70/352/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2017 roku

24 marca 2017

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

22 lutego 2017

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej z terminem realizacji od 1 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

22 lutego 2017

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w pomocy społecznej w 2017 r.

22 lutego 2017

Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2017

22 lutego 2017

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych w 2016 r. zakresu pomocy społecznej finansowanej z budżetu Powiatu Parczewskiego

22 lutego 2017

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych w 2016 r. zakresu kultury fizycznej finansowanej z budżetu Powiatu Parczewskiego

22 lutego 2017

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i pomocy społecznej w roku 2017

12 stycznia 2017

Uchwała Nr 65/312/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 marca 2017r do 15 grudnia 2017r

12 stycznia 2017

Uchwała Nr 65/311/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej z terminem realizacji od 1 marca 2017r. do 15 grudnia 2017r

12 stycznia 2017

Uchwała Nr 65/310/2017 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zadań publicznych Powiatu Parczewskiego do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2017r.

12 stycznia 2017