Stypendia artystyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w 2018 roku

24 kwietnia 2018

     Na podstawie art. 4 ust.l pkt 7 i art.32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z pózn.zm), w związku z § 5 ust. 2 uchwały Nr XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami oraz określania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 329 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w 2018 roku

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami (2018)

10 stycznia 2018

 

O g ł o s z e n i e

Zarząd Powiatu w Parczewie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendium na 2018 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury  i opieką nad zabytkami.

 Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

 Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

 • muzyka,
 • plastyka,
 • fotografia,
 • teatr,
 • film,
 • literatura,
 • opieka nad zabytkami.

 

Szczegółowe warunki uzyskania stypendium określa Uchwala Nr XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami oraz określenia ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  z 2014 r.  poz. 329 z późn. zm.). 

Czytaj więcej o: Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami (2018)

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

23 stycznia 2017

O g ł o s z e n i e

     Zarząd Powiatu w Parczewie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendium na 2017 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury  i opieką nad zabytkami.
     Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

 • muzyka,
 • plastyka,
 • fotografia,
 • teatr,
 • film,
 • literatura,
 • opieka nad zabytkami.

 Szczegółowe warunki uzyskania stypendium określa Uchwala Nr XLIV/218/2013 Rady Powiatu  w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami oraz określenia ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  z 2014 r.  poz . 329 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami